Darmowa dostawa od 399 zł
Darmowa dostawa od 399 zł
Zwroty do 30 dni
Zwroty do 30 dni
Ponad <strong>17000</strong> produktów
Ponad 17000 produktów

Regulamin promocji: "Kup buty Wilson, otrzymaj puszkę piłek GRATIS"

I. Organizatorzy i czas trwania Promocji

 1. Organizatorem Promocji jest
  "Strefa Tenisa Sp. z o.o." S.K. z siedzibą w Warszawie (02-389), przy al. Bohaterów Września 12

 2. Promocja obowiązuje od 24 czerwca 2024 od godziny 10:00 do 31 lipca 2024 (godzina 23:59) lub do wyczerpania puli piłek przeznaczonych do Promocji.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).

 2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie zakupu dowolnych butów firmy Wilson (z wyjątkiem butów Rush Pro 4.5) w sklepie internetowym www.strefatenisa.com.pl w terminie obowiązywania promocji.

 3. W celu otrzymania gratis puszki piłek Wilson (Produkty Promocyjny: US Open lub RG AC lub Tour Premier) należy dodać Produkt Promocyjny do koszyka na etapie zakupów podczas finalizacji zamówienia.

 4. Poprzez dodanie Produktu Promocyjnego do koszyka zgodnie z Instrukcją, Uczestnik wyraża zgodę na uczestnictwo w Promocji i potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Promocji i zgadza się na jego postanowienia.

III. Zastrzeżenia

 1. Brak dodania Produktu Promocyjnego do koszyka na etapie zakupów oznacza brak chęci uczestniczenia w Promocji.

 1. W przypadku zwrotu zakupionych produktów w całości lub w części należy również zwrócić otrzymany Produkt Promocyjny.

 IV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji znajduje się na stronie internetowej https://strefatenisa.com.pl

 2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres: [email protected].

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i powołanych ustaw. Wszelkie informacje o Promocji w materiałach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny i wiążące są jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

 4. Organizatorzy mogą w każdym czasie zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu, co staje się skuteczne z chwilą opublikowania zmian na stronie https://strefatenisa.com.pl/. Zmiany regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników.

 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Konkursem jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Strefa Tenisa Sp. z o.o. S.K.