Regulamin promocji „Kup produkty HEAD – otrzymaj gwarantowane nagrody”

 §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Kup produkty HEAD – odbierz gwarantowane nagrody” zwanej dalej „Promocją” jest spółka "STREFA TENISA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545256; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7010469498; REGON: 360859723 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Okres obowiązywania Promocji: od 28.05.2018 r. do 10.06.2018 r. („Okres”).
 3. Treść regulaminu („Regulamin”) jest dostępna w siedzibie Organizatora na stronie sklepu internetowego pod adresem www.strefatenisa.com.pl („Sklep”) oraz sklepach stacjonarnych ("Sklepy") Organizatora.

 §2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych) Sklepu internetowego oraz Sklepów stacjonarnych, który dokona zakupu produktu/ów marki HEAD o określonej wartości i wyrazi chęć udziału w Promocji na warunkach określonych w Regulaminie („Uczestnik”).
 2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.strefatenisa.com.pl oraz w sklepach stacjonarnych Organizatora znajdujących się w Warszawie: al. Bohaterów Września 12 oraz ul. Puławska 531.
 3. W trakcie Okresu obowiązywania Promocji Uczestnik, pod warunkiem nabycia produktu/ów z asortymentu marki HEAD w kwocie:

- od 250 zł do 499,99 zł otrzyma nagrodę w postaci jednej puszki piłek tenisowych HEAD Davis Cup (1 puszka = 4 piłki), (nr katalogowy produktu 571354),

- od 500 zł do 699,99 zł otrzyma nagrodę w postaci dwóch puszek piłek tenisowych HEAD Davis Cup (1 puszka = 4 piłki ), (nr katalogowy produktu 571354),

- powyżej 700 zł otrzyma nagrodę w postaci dwóch puszek piłek tenisowych HEAD Davis Cup (1 puszka = 4 piłki), (nr katalogowy produktu 571354) oraz jednego ręcznika HEAD Towel S White (nr katalogowy produktu 287762);

 1. Uczestnik, który chce wziąć udział w promocji wyraża swoją chęć udziału poprzez wpisanie w pole „Komentarz” udostępniane na etapie zakupów, w kroku „Wysyłka” wyrażenie „Wyrażam chęć”. Poprzez tę deklarację określa iż zapoznał się z Regulaminem i wyraża chęć udziału w promocji na warunkach przedstawionych w regulaminie.
 2. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu produktu/ów zakupionego/ych w Okresie Promocji, przy zakupie którego Uczestnik skorzystał z Promocji (np. gdy Uczestnik Promocji skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy), a tym samym w przypadku wystąpienia sytuacji, w której Uczestnik nie spełni warunku uczestnictwa w Promocji wskazanego w § 2 ust. 3 Regulaminu (tj. nabycia produktu/ów za określoną kwotę), Uczestnik powinien, niezależnie od odstąpienia od umowy w zakresie zwracanego towaru, odstąpić od umowy także w zakresie otrzymanej/ych nagrody/ód za zakupy, których otrzymanie w ramach Promocji było możliwe jedynie dzięki dokonaniu zakupu towaru/ów zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy po odstąpieniu od umowy nadal jest spełniony warunek otrzymania nagrody, wskazanej w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 4. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 5. Niniejsza Promocja łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora

 §3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia zgodnie z procedurą reklamacyjną dostępną w sklepie internetowym oraz siedzibie Organizatora Promocji.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
 6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.05.2018 r.

 

 

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych.
Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej w Polityce prywatności.