Regulamin Karty Stałego Klienta:

I.

 1. Celem Programu Karty Stałego Klienta jest nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu produktów w salonach sprzedaży oraz w sklepie internetowych Strefa Tenisa sp. z o.o. S.K.
 2. Uczestnikami Programu Karty Stałego Klienta mogą stać się pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikami Programu Karty Stałego Klienta mogą być również podmioty gospodarcze.
 3. Warunkami przystąpienia do Programu Karty Stałego Klienta jest złożenie podpisanego formularza zgłoszeniowego.
 4. Po podpisaniu i złożeniu w sklepie formularza zgłoszeniowego Uczestnik otrzyma Kartę Stałego Klienta. Od tego momentu Uczestnik może nabywać produkty z przyznanym rabatem obowiązującym dla danej karty.
 5. Warunki uczestnictwa w Programie Karty Stałego Klienta określone są w niniejszym regulaminie. Przez złożenie własnoręcznego podpisu na formularzu zgłoszeniowym Uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa.

II.

 1. Karta Stałego Klienta posiada unikatowy numer przypisany danemu Uczestnikowi.
 2. Każda Karta Stałego Klienta jest ważna bezterminowo. Termin ważności może być zmieniony przez organizatora Programu. O zmianie terminu ważności Uczestnicy zostaną powiadomieni.
 3. Karty Stałego Klienta mogą być używane tylko przez Uczestnika.
 4. W przypadku uszkodzenia Karty Stałego Klienta Uczestnik może zażądać wymiany jej na nową, nieuszkodzoną. W tym celu Uczestnik zgłasza się do sklepu Strefa Tenisa wypełnia wniosek o wydanie nowej Karty Stałego Klienta, oraz składa ten wniosek wraz z uszkodzoną Kartą Stałego Klienta.
 5. W przypadku zgubienia lub kradzieży Karty Stałego Klienta zostanie wydany Uczestnikowi nowa karta.
 6. Otrzymanie nowej Karty Stałego Klienta w miejsce Karty zgubionej lub skradzionej podlega tym samym zasadom, co przystąpienie do Programu Karty Stałego Klienta zgodnie z Regulaminem obowiązującym w momencie, w którym dany Uczestnik zamierza uzyskać nową Kartę Stałego Klienta.
 7. Strefa Tenisa sp. z o.o. S.K. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane zgubieniem, kradzieżą lub uszkodzeniem Karty Stałego Klienta.

III.

 1. Uczestnik podczas zakupów otrzymuje rabat na produkty, z wyłączeniem produktów objętych promocją, wyprzedażą, piłek, bonów upominkowych, promocji 2za1, wielosztuk, używanych rakiet tenisowych, usług serwisowych.
 2. Uczestnik podczas zakupów w salonach sprzedaży Strefa Tenisa powinien okazać Kartę Stałego Klienta przed zapłatą za zakupione towary. Jeśli Uczestnik nie okaże swojej Karty Stałego Klienta podczas zakupu czy też przed zakończeniem transakcji, czyli przed wydrukowaniem dowodu zakupu, rabat nie zostanie przyznany. Rabat nie może być przyznawane Uczestnikowi na podstawie dowodu zakupu po jego dokonaniu.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące przyznawania rabatów rozpatrywane będą po przedstawieniu przez Klienta dowodów zakupu tj. paragonów lub faktur potwierdzających dokonanie transakcji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni od daty jej zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba reklamująca zostanie powiadomiona pisemnie lub e-mailowo.

IV.

 1. Strefa Tenisa sp. z o.o. S.K. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Programu Karty Stałego Klienta. Wszystkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w sklepach Strefa Tenisa oraz na stronie sklepu internetowego.
 2. Strefa Tenisa sp. z o.o. S.K. zastrzega sobie prawo zakończenia Programu Karty Stałego Klienta w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w sklepach Strefa Tenisa.
 3. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Programu nie mogą być przeniesione w szczególności scedowane przez Uczestnika na osobę trzecią.
 4. Naruszenie przez Uczestnika zasad Programu Karty Stałego Klienta określonych w niniejszym Regulaminie powoduje utratę przyznanego rabatu, utratę ważności Karty Stałego Klienta oraz jej odebranie i wykluczenie z Programu Karty Stałego Klienta.

V.

 1. Regulamin obowiązuje od 03.04.2017r.
Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych.
Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej w Polityce prywatności.