Program Rabatowy dla trenerów i klubów

 

1. Program współpracy skierowany jest do:
- trenerów i instruktorów tenisa
- dla klubów sportowych
- akademii i szkół tenisowych

2. Program umożliwia korzystanie z rabatu w wysokości 10% od cen obowiązujących w sklepie internetowym www.strefatenisa.com.pl. na produkty ze wszystkich kategorii z wyłączeniem produktów z kategorii „Wyprzedaż”, „Promocje”, "Piłki" oraz Kart Upominkowych i usług serwisowania rakiet.

3. Z programu rabatowego wyłączone są produkty z kategorii „Wyprzedaż”, „Promocje”, "Piłki", "Karty Upominkowe" oraz "Usługi". Rabat nie łączy się z innymi promocjami i kodami rabatowymi udostępnianymi przez Strefa Tenisa.

4. W celu uzyskania rabatu należy przesłać e-mailowo lub listownie, bądź dostarczyć osobiście kopie dokumentów:
a) rejestracyjnych w przypadku akademii i klubów sportowych (KRS, wpis do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej, ewentualnie inne dokumenty rejestracyjne),
b) w przypadku trenerów i instruktorów - licencji licencji trenerskiej lub instruktorskiej;

5. Uzyskanie rabatu możliwe będzie po pozytywnym zweryfikowaniu otrzymanych dokumentów.

6. Strefa Tenisa zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny dokumentów stwierdzających uprawnienia.

7. Po pozytywnej weryfikacji przesłanych dokumentów i potwierdzeniu tego fakty przez pracownika Strefa Tenisa, należy zarejestrować konto w sklepie www.strefatenisa.com.pl, zalogować się na zarejestrowane konto i złożyć pierwsze zamówienie oraz w komentarzu do zamówienia wpisać hasło „WSPÓŁPRACA”. Pracownik obsługi sklepu na podstawie złożonego zamówienia aktywuje rabat na danym koncie. Podczas składania kolejnych zamówień na aktywowane konto, przyznany rabat będzie naliczany automatycznie.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Strefa Tenisa informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Strefa Tenisa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-389) przy al. Bohaterów Września 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545256 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 701-046-94-98, REGON: 360859723.

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: sklep@strefatenisa.com.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Strefa Tenisa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa.

3.  W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorem danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@strefatenisa.com.pl

4. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji otrzymanych danych i przyznania rabatu w ramach Programu Współpracy.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie Współpracy prowadzonym przez spółkę Strefa Tenisa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Ponadto przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  konieczne do weryfikacji otrzymanych danych i przyznania rabatu w ramach Programu Współpracy. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia zakwalifikowania się do programu współpracy.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu weryfikacji danych w ramach Programu Współpracy nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.