Babolat Ace 2015 W:

 REGULAMIN ROZGRYWEK

Babolat Ace Women 2015

na kortach PRO-PLAY

 

 

 

 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

1.    Organizatorem rozgrywek Babolat Ace 2015 jest klub tenisowy Pro-Play mieszczący się w Warszawie przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. 15/17.

2.    Prawo do gry w zawodach mają kobiety narodowości polskiej urodzone do dnia 31.12.1985 r. (kategoria +30), które przynajmniej od dwóch lat nie były klasyfikowane na listach PZT i nie znajdowały się na listach WTA oraz nie są trenerami tenisa.

3.    Rozgrywki trwają od dnia 23 lutego 2015 r. do dnia 13 maja 2015 r. włącznie, na podstawie zasad opisanych w punkcie III, zostaną zakończone rozegraniem turnieju MASTERS w dniach 15-17 maja 2015 r.

4.    Rozgrywki będą miały formę CHALLENGE'u w ramach jednej listy rankingowej z podziałem na trzy kategorie. Pierwsza kategoria (OPEN +30) obejmować będzie zawodniczki z minimum dwuletnim okresem karencji na listach PZT, druga kategoria - zawodniczki (AMATORKI +30) nigdy nie notowane na listach seniorskich i juniorskich PZT, oraz trzecia kategoria - zawodniczki urodzone do dnia 31.12.1970 r. (OPEN +45).

       5.    Do rozgrywek zgłaszać się można na podstawie wypełnionego formularza (www.proplay.nakorcie.pl), telefonicznie lub osobiście w   biurze kortów Pro-Play.

6.    Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest wniesienie opłaty startowej w wysokości 100 PLN przed rozegraniem pierwszego meczu.

7.    Pierwsza lista rankingowa zawodników zostanie ustalona w drodze losowania. Losowanie odbędzie się 22 lutego 2015 r. o godz. 12:00 w recepcji klubu Pro-Play.

8.    Koordynatorem rozgrywek jest Marek Lipiński (tel.:+48 530 096 546, e-mail: biuro.proplay@gmail.com

9.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie. Każdorazowo zawodniczki zostaną poinformowane o zmianach. Aktualny regulamin będzie dostępny pod adresem www.proplay.nakorcie.pl oraz w  biurze kortów Pro-Play.

 

 

II. NAGRODY

1.      Główną nagrodą jest wyjazd na turniej wielkoszlemowy Roland Garros 2015 – dla zwyciężczyń turnieju MASTERS w kategoriach OPEN +30 i AMATORKA +30 oraz trzydniowy pobyt w jednym z wybranych ośrodków Natura Tour dla zwyciężczyni 
w kategorii +45  wraz z osobą towarzyszącą.

2.      Wyjazd na turniej wielkoszlemowy Roland Garros 2015 obejmuje: przelot na trasie Warszawa-Paryż-Warszawa, zakwaterowanie wraz ze śniadaniem w hotelu Ibis (http://www.ibis.com/fr/hotel-1400-ibis-paris-tour-eiffel-cambronne-15eme/index.shtml
w dniach 25-29.05.2015 r. (4 noclegi), kolacja powitalna (25.05), kolacja pożegnalna (28.05), wejściówki na turniej French Open na kortach Roland Garros w dniach 26-27.05.2015 r. z możliwością oglądania meczów na jednym z dwóch, głównych kortów, rozgrywki w międzynarodowym turnieju w ramach projektu Babolat Amateur Cup Experience - ACE w paryskim klubie Levallois w dniu 28.05.2015 r.

3.      Wyjazd do dowolnie wybranego ośrodka Natura Tour (www.naturatour.pl) obejmuje: zakwaterowanie na dwa noclegi oraz wyżywienie w ośrodku. Nagrodę należy wykorzystać do 20.12.2015 r.

4.      Nagrodami za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w turnieju Masters we wszystkich, trzech kategoriach są bony na 500 PLN (II miejsce) oraz 300 PLN (III miejsce) do wykorzystania w sklepie STREFA TENISA w terminie do 31.12.2015 r.

5.      Najbardziej aktywna zawodniczka (największa ilość rozegranych meczów w czasie trwania rozgrywek 23.02-13.05.2015 r.) otrzyma pięciogodzinny karnet do wykorzystania na kortach Pro-Play w terminie do 30.09.2015 r.

6.      Wszystkie uczestniczki rozgrywek otrzymują:

- rabat w wysokości 10% na zakupy w sklepie STREFA TENISA (według regulaminu sklepu //strefatenisa.com.pl/wspolpraca.html )

- możliwość rezerwacji kortów Pro-Play poza systemem rozgrywek zgodnie z cennikiem z pkt. III. 15. w trakcie trwania rozgrywek (do dnia 13.05.2015 r.).

 

 

III. ZASADY ROZGRYWEK BABOLAT ACE 2015

1.    Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodniczkę innej uczestniczki do pojedynku za pośrednictwem systemu on-line (www)

2.    Każda zawodniczka znajdująca się na liście rankingowej może wyzwać na mecz uczestniczkę znajdującą się w rankingu maksymalnie 3 miejsca wyżej. W przypadku wygranej, zawodniczka wyzywająca zajmuje miejsce przegranej, a przegrana i pozostałe zawodniczki za nią sklasyfikowane przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywająca pozostaje na swoim miejscu w rankingu.

3.    W dniach 26-28 lutego br.,  możliwe będzie jednorazowe wyzwanie dowolnej zawodniczki z listy, zajmującej miejsce wyższe niż wyzywająca. Po tym terminie obowiązuje system wyzywania zgodnie z pkt. III.2.

4.    Zawodniczka, która po losowaniu (po 25 lutego br.) zapisze się do rozgrywek ma prawo do wyzwania dowolnej zawodniczki zajmującej maksymalnie 20 miejsce. W przypadku zwycięstwa zajmuje jej pozycję (analogicznie pkt. 2). W przypadku przegranej pozostaje na dotychczas zajmowanym miejscu.

5.    Zawodniczka wyzywająca ma obowiązek: ustalenia ze swoją przeciwniczką daty i godziny meczu, zarezerwowania kortu oraz wprowadzenia do systemu on-line terminu meczu w ciągu 3 dni (72 godzin) od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatycznie walkower na korzyść wyzwanej, a wyzywająca otrzymuje ostrzeżenie.

6.    W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwaną, wyzywająca ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora co najmniej 24 godziny przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wyzwaną. W przypadku braku kontaktu z organizatorem wyzwanej grozi przyznanie walkowera na korzyść wyzywającej.

7.    Poprzez brak możliwości skontaktowania się Organizator rozumie nieodbieranie połączeń telefonicznych. Informowanie przeciwniczki o wyzwaniu poprzez SMS bądź e-mail odbierane są jako niewystarczające.

8.    Zawodniczki powinny ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwana do gry ma obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej jeden popołudniowy. Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów.

9.    W przypadku braku terminu dogodnego dla obu zawodniczek, wyzywająca ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez wyzwaną.

10. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 7 dni (168 godzin) od daty wyzwania.

11. Mecze rozgrywane są tylko na kortach Pro-Play.

12. Mecze rozgrywane do dwóch wygranych setów wg przepisów PZT, przy wyniku 6/6 w gemach rozgrywany jest tie-break do 7 punktów. Przy wyniku 1:1 w setach, trzeci, decydujący set rozgrywany jest w formie super tie-break’a do 10 wygranych punktów.

13. Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu na czas 2 godzin. Opłata za kort pobierana jest za 2 godziny, również w przypadku zakończenia meczu przed upływem tego czasu.

14. Wynik spotkania należy niezwłocznie zgłosić w biurze  klubu zaraz po jego zakończeniu.

15. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie. Cena wynajmu kortu na 
1 godzinę zegarową wynosi:

1.    od poniedziałku do piątku:

- w godz. 7:00-16:00 – 40 PLN,
- w godz. 16:00-21:00 – 70 PLN, 
- w godz. 21:00-24:00 – 50 PLN.

2.    w soboty: 60 PLN (cały dzień);

3.    w niedziele: 50 PLN (cały dzień).

16. W ramach rozgrywek używane będą piłki Babolat French Open Clay Court, które obowiązek ma dostarczyć wyzywająca w ilości minimum trzech sztuk. Na potrzeby rozgrywania meczów dotyczących rozgrywek w biurze kortów Pro-Play dostępne będą piłki Babolat French Open Clay Court w promocyjnych cenach za puszkę: 25 PLN - 4 sztuki, 20 PLN–3 sztuki.

17. Zawodniczka, która przegrała mecz może wyzwać swoją zwyciężczynię, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni liczonych od dnia rozegrania spotkania.

18. Zawodniczka, która wygrała mecz nie może zostać wyzwana w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu, ale może w tym czasie wyzwać kolejną uczestniczkę.

19. Zawodniczka, która przegrała mecz nie może wyzwać innej uczestniczki w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu, ale może być wyzwana przez inną uczestniczkę.

20. Zawodniczka, która poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie. Walkower może być wpisany najwcześniej po 24 godzinach od terminu wyzwania.

21. W wyjątkowych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do anulowaniu meczu.

 

IV. REZERWACJA KORTÓW

1.      Korty można rezerwować on-line (po zarejestrowaniu się na stronie http://www.twojtenis.pl/web/klub/pro-play/44), telefonicznie pod nr tel. 609 037 400, oraz osobiście w biurze kortów.

V. ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW

1.    Każda zawodniczka ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie 10 dni, przy czym najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 5 dni.

2.    Przebywając na urlopie zawodniczka nie może być wyzwana do pojedynku.

3.    Urlop nie przysługuje zawodniczkom w okresie 14 dni przed zakończeniem rozgrywek.

4.    Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodniczkę w systemie on-line.

 

VI. ZASADY OTRZYMYWANIA OSTRZEŻEŃ

1.    Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jedna 
z zawodniczek poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której organizator tak postanowi) oraz automatyczne walkowery przyznane przez system są tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia w systemie.

2.    W zależności od liczby uzbieranych ostrzeżeń, każdy walkower powoduje spadek o tyle pozycji, ile dana uczestniczka uzbierała ostrzeżeń do momentu przyznania walkoweru.

 

VII. TURNIEJ MASTERS

 

1.      Po zakończeniu rozgrywek dodatkowo zostanie rozegrany turniej MASTERS, do którego kwalifikować się będzie osiem najlepszych zawodniczek z kategorii OPEN +30 oraz AMATORKI +30 i cztery najlepsze zawodniczki z kategorii OPEN +45. W przypadku zakwalifikowania się do Mastersa w więcej niż jednej kategorii możliwy jest wybór tylko jednego Mastersa w którym uczestniczka weźmie udział..

2.      Turniej MASTERS zostanie rozegrany w dniach 15-17 maja 2015 r.

3.      Aby zakwalifikować się do turnieju MASTERS należy rozegrać przynajmniej 4 pojedynki w trakcie trwania rozgrywek.

4.    Turniej Masters zostanie rozegrany systemem pucharowym. Przy stanie 1:1 w setach rozegrany zostanie super tie-break do 10 wygranych punktów.

 

 

 

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych.
Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej w Polityce prywatności.